W 2020 r. podjęliśmy współpracę z Polskim Centrum Rekreacji Ruchowej.

Wspólnie organizujemy kursy instruktorskie o specjalności Wrotkarstwo. 
Szkolimy przyszłych instruktorów pod względem praktycznym do podjęcia pracy z kursantami.

Kursy odbywają się w Katowicach (Skate in Park) oraz w Przysusze (Ośrodek Wypoczynkowy Marysieńka).